Cloud Hosting hoạt động trên nền điện toán đám mây

Hosting được hiểu theo nghĩa của ngành công nghệ website nghĩa là một máy tính có thể được truy cập hai chiều (nhận kết nối và gửi kết nối ra ngoài), cái máy tính mà mình nói tới đó nghĩa là một máy chủ web (còn gọi là Web Server) có thể chứa các dữ… Read More Cloud Hosting hoạt động trên nền điện toán đám mây