Ngành công nghiệp tên miền đã phát triển bùng nổ

Kiểm tra  tên miền Việt Nam – Ở Việt Nam hiện nay chưa có đơn vị kinh doanh nào hoàn toàn “ảo”, có nghĩa là các hoạt động kinh doanh hoàn toàn dựa trên mạng Internet. Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu , do hàng nghìn mạng máy tính… Read More Ngành công nghiệp tên miền đã phát triển bùng nổ

Tên miền và các tính chất của tên miền

Check tên miền – Domain name là gì ?.Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên.và có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt, rất khác cách tổ chức địa chỉ của mạng viễn thông.… Read More Tên miền và các tính chất của tên miền